Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)

pic/animal/foto1/big/125.png
Řád: veslonozí Pelecaniformes
Čeleď: kormoránovití Phalacrocoracidae
Rozmnožování:
Hnízdí ve velkých koloniích na skalách, stromech, v křovinách i na zemi. Samice snáší 2 - 6 vejce, mláďata se líhnou za 27 - 31 dnů. Vzletná jsou do 2 měsíců a dospívají ve 3 - 5 letech.
Způsob života:
Žijí na obrovském areálu od Arktidy až po tropy, na mořských pobřežích i v okolí řek a jezer.
Zajímavosti:
V Evropě se díky ochraně jeho stavy zvyšují, u nás se řadí mezi ohrožené druhy. Hnízdí zde teprve od roku 1983. Dožívá se okolo 18 let.
Potrava Biotop Rozměry Ohrožení
Ryby Žáby Korýši
ryby, žáby, korýši
Jezera, rybníky Moře
jezera, rybníky, moře
Rozměry80-100 cm      Hmotnost1,6-2,8 kg
běžný druh