Aratinga sluneční (Aratinga solstitialis)

pic/animal/foto1/big/151.png
Řád: papoušci Psittaciformes
Čeleď: papouškovití Psittacidae
Rozmnožování:
Hnízdí v dutinách stromů, nejčastěji palem. Samice snáší 4 - 6 vajec, na kterých sedí 25 dnů. Mláďata opouští dutinu po sedmi týdnech.
Způsob života:
V době hnízdění žijí v párech nebo rodinných skupinkách, jinak se shlukují do větších hejn.
Zajímavosti:
Ozývají se hlasitým křikem. V přírodě je snadnější tyto aratingy slyšet nežli vidět. Výrazné zbarvení v korunách stromů připomíná žluté květy. Dožívají se 20 až 30 let.
Potrava Biotop Rozměry Ohrožení
Plody, ovoce Semena, bobule
plody, ovoce, semena, bobule
Pralesy (tropy) Lesnaté savany, řídké lesy
pralesy (tropy), lesnaté savany, řídké lesy
Rozměry28-32 cm      Hmotnost100-130 g
běžný druh