Ovce valaška (Ovis ammon f. aries)

pic/animal/foto1/big/16.png
Řád: sudokopytníci Artiodactyla
Čeleď: turovití Bovidae
Rozmnožování:
Má velmi dobré mateřské vlastnosti. Po 150 denní březosti rodí bahnice (samice) 1 - 2 jehňata.
Způsob života:
Protože pochází z horských oblastí, lze ji trvale chovat venku.
Zajímavosti:
První záznamy o tomto plemeni pochází ze 16. století. V současné době se chová pouze v počtu asi 250 kusů. Jejich chov podporuje i náš stát. Dala také vzniknout plemeni "zušlechtěná valaška". Může být bílá, šedá, černá nebo strakatá.
Potrava Biotop Rozměry Ohrožení
Listí, výhony Tráva
listí, výhony, tráva
Domácí zvíře
domácí zvíře
Rozměry60-65 cm      Hmotnost40-70 kg
běžný druh