Mravenečník velký (Myrmecophaga tridactyla)

pic/animal/foto1/big/35.png
Řád: chudozubí Xenarthra
Čeleď: mravenečníkovití Myrmecophagidae
Rozmnožování:
Březost trvá 160 - 197 dnů, mládě váží asi 1,5 kg. Samice je nosí na zádech. To se osamostatňuje po půl roce života a dospívá ve dvou letech.
Způsob života:
Vyskytuje se na pampách a v pralesích v blízkosti vod. Úkryty vyhledá ve vysoké trávě a hustém podrostu. Žije samotářsky, aktivní je především ve dne.
Zajímavosti:
Hlavní složku potravy tvoří termiti, kterých za den spotřebuje až 2 kg. Termitiště rozhrabává silnými drápy. Ohrožen je ztrátou stanoviš? i lovem pro maso.
Potrava Biotop Rozměry Ohrožení
Hmyz Červi, ponravy Mravenci, termiti
hmyz, červi, ponravy, mravenci, termiti
Stepi, buše, prérie Pralesy (tropy)
stepi, buše, prérie, pralesy (tropy)
Rozměry100-120 cm      Hmotnost20-55 kg
první stupeň