Zoo Olomouc je od pondělí 12. dubna 2021 opět otevřena! Info zde >
Rádi byste nás podpořili? Podrobnější informace o možnostech naleznete na zvláštní stránce. Předem děkujeme!

Akce

 

COVID-19

OO OLOMOUC BUDE UZAVŘENA JIŽ OD DNEŠNÍHO DNE, POTVRDILO VYDANÉ PÍSEMNÉ USNESENÍ VLÁDY

Na základě písemného usnesení vlády z důvodu zhoršené epidemiologické situace v republice se od pátečního
dne zavírají i zoologické zahrady. Olomoucká zoo tedy od pátečního rána brány pro své návštěvníky nechá
zavřené, zruší se i výukové programy pro školy. „Vydaná nařízení samozřejmě plně ctíme. Návštěvníkům
děkujeme za sezónu, která nás posílila do těchto oslabených dnů. Jsem si však vědom současného stavu, který
příznivý není a zcela jistě pro nás zůstávají tím nejzásadnějším zdraví a život všech obyvatel, bez ohledu na to,
zda jsou našimi návštěvníky, či nikoliv. Všechno ostatní je druhořadé,“ podotýká ředitel Dr. Ing. Radomír Habáň.
Život v zahradě však neustane. Budeme vás průběžně seznamovat s tím, co je u nás nového. Sledujte naše webové
stránky a sociální sítě.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. října 2020 č. 995
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový
stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových
opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod.
I. zakazuje návštěvy a prohlídky zoologických zahrad.


Těšíme se na vás, věříme, že brzy a v lepších časech. Zůstávejte ve zdraví. S díky vaše Zoo Olomouc