Akce

 

DEN BEZ PALMOVÉHO OLEJE

Akce probíhá v zoologických zahradách po celé ČR i SR. Společně tak upozorňují na problematiku pěstování palmy olejné a její důsledky na biodiverzitu. V Zoo Olomouc se prostřednictvím her a různých zábavných aktivit dozvíte více o tomto tématu, jeho podstatě a důsledcích, ale i o tom, jak je v něm zapojen každý z nás.

Součástí programu bude komentované krmení zvířat, kterých se úbytek přirozeného prostředí vlivem palmy olejné přímo dotýká - gibonů, binturongů nebo sik a kočkodanů husarských.

V rámci akce „DEN BEZ PALMOVÉHO OLEJE“ pořádané Zoologickou zahradou Olomouc, příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Zoologická zahrada Olomouc nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.