Historie — současnost

 

Výstavba po roce 2000 pokračovala ve stejném tempu jako v předchozím období. Velkou akcí byla přestavba vnitřních prostor pavilonu šelem, stavba gepardího výběhu, výstavba obřího akvária o objemu 42 000 litrů a s ním související přesun terárií na pavilon žiraf. Otevření průchozího výběhu makaků červenolících, rekonstrukce hyenince na Jihoamerický pavilon, výstavba velkého rysího výběhu a výběhu medvědů malajských, přístavba pavilonu žiraf s vyhlídkou byly součástí dalšího zkvalitňování expoziční části zoo. Proběhla také rekonstrukce opěrné zdi a cesty od spodní nádrže k pavilonu netopýrů. Největší investiční akcí byla stavba výtopny na biomasu a rozvody tepla. V nejbližších plánech zoo je stavba výběhů pro levharty mandžuské, výběhu medvědů baribalů a vlků polárních na místě bývalého výběhu losů a výstavba největšího pavilonu v naší zoologické zahradě věnovaného našim nejbližším příbuzným - lidoopům. V roce 2001 se Zoo Olomouc stala členem prestižní Světové asociace zoologických zahrad a akvárií WAZA.

Po 44 letech práce v zoo se rozhodl ředitel Ing. Zdeněk Slavotínek k 31. 12. 2007 odejít na zasloužilý odpočinek. Řízením zoo byl Magistrátem města Olomouce pověřen Dr. Ing. Radomír Habáň s účinností od 1. 1. 2008. Od 1. 7. 2008 byl jmenován ředitelem Zoo Olomouc.

Na chovatelském úseku jsme v prvních letech nového tisíciletí dosáhli mnoha úspěchů. Zapojili jsme se do chovu velmi vzácného levharta mandžuského, v přírodě ohroženého vyhubením. Také chov berberských lvů se dařil a po několika umělých odchovech jsme se v roce 2005 zase dočkali přirozeného odchovu trojčat. Počty narozených přímorožců jihoafrických už brzy dosáhnou 200 mláďat. Chovu exotických ptáků velkou měrou pomohla stavba zimoviště a odchovny v hospodářském dvoře a v roce 2005, po dlouhé době byl opět vyšší počet druhů ptáků (103 druhů) než savců (98 druhů). Jihoamerický pavilon zase pomohl obohatit kolekci savců o nové druhy do té doby v Zoo Olomouc nikdy nechované - mravenečníky velké, mravenečníky čtyřprsté, lenochody dvouprsté, pásovce štětinaté a malpy plačtivé. Náklady na krmný den v roce 2000 činily 10 466 Kč, v roce 2005 to bylo již 14 706 Kč. Velkou ranou byl počátkem nového tisíciletí výskyt aviární tuberkulózy u ibisů a volavek. Z tohoto důvodu bylo nutné na několik let přerušit chov vodních ptáků ve voliéře bábovce.

Také v této době jsme se zúčastňovali soutěží pořádaných nadací Česká zoo. Předávání cen probíhalo stejně jako v předchozím období ve Štramberku. Teprve ceny za rok 2005 byly předávány na trojském zámku v Praze. V roce 2000 jsme získali druhé místo za umělý odchov dhoula a třetí místo za odchov žirafích dvojčat. Za rok 2001 to bylo třetí místo za odchov žralůčků perských. V roce 2002 druhé místo za umělý odchov zoborožce kaferského. Za umělý odchov pásovců v roce 2005 jsme opět získali první místo v kategorii savců. V roce 2006 byl oceněn druhým místem odchov krokodýlů čelnatých a v roce 2007 jsme získali první místo za odchov arassari zlatolícího a také první místo za odchov mravenečníka čtyřprstého. V soutěži o "Expozici roku" jsme dostali cenu za rok 2003 v kategorii nových staveb za volný výběh makaků červenolících a v roce 2004 cenu za rekonstrukci obřího akvária v pavilonu šelem.

Propagace po roce 2000 nabrala na tempu. Téměř každoročně byl vydán nový průvodce s aktualizovanou mapkou. Vznikly nové samolepky, plakáty, dvě leporela, celá řada pohlednic a zoo vydala tři nástěnné kalendáře, poslední pro rok 2006 byl s tematikou mořských akvárií. Po celém areálu přibyly nové naučné panely - žirafy, bongo, vývoj primátů, jaguár a levhart, lvi, binturong, gepard, rys a v roce 2007 vznikl, poblíž výběhu pižmoňů soubor šesti panelů týkající se různých životních projevů zvířat. V blízkém i širším okolí Olomouce je umístěno několik billboardů, které lákají projíždějící automobilisty k návštěvě zoologické zahrady. U příležitosti otevření Jihoamerického pavilonu byl vydán nový plakát. Zoo se také téměř každý týden prezentuje s novinkami v denním tisku. Velmi časté jsou návštěvy regionálních i celorepublikových televizí, kdy se zajímavá zvířata ze zoo objevují i v hlavních zpravodajských denících. V roce 2006 proběhla velká reklamní akce finančně podporovaná Evropskou unií z dotačního programu SROP a Krajským úřadem Olomouckého kraje.

Rok 2006 byl ve znamení oslav otevření Zoo Olomouc pro veřejnost. Ty započaly již počátkem června otevřením výstavky "Historie Zoo Olomouc" poblíž hlavního vchodu. Na sedmi panelech je po desetiletích zobrazena historie naší zoo od padesátých let až do současnosti.

Velká oslava otevření Zoo Olomouc proběhla 8. září 2006, pozváni byli všichni bývalí i současní zaměstnanci. Na této akci byla pokřtěna Ing. Martinem Tesaříkem tehdejším primátorem města Olomouce kniha "ZOO Olomouc včera a dnes" vydaná k tomuto výročí. Knihu napsal dlouholetý zaměstnanec Milan Kořínek s pomocí mnoha dalších spolupracovníků. Na 128 stranách popisuje historii i současnost naší zoo. Tematicky je rozdělena do tří částí, v první čtenář najde historii zoo od myšlenky vzniku až do roku 2006. Druhá se věnuje procházce po zoo s popisem všech pavilonů, výběhů, expozic a dalších staveb s výkladem jejich vzniku a seznam zde chovaných zvířat. Třetí část popisuje nejvýznamnější druhy zvířat chovaných v současnosti i minulosti. Kniha je doplněna velkým množstvím černobílých i barevných fotografií, součástí jsou i reprodukce pohlednic, plakátů, průvodců a dalších dobových propagačních materiálů a mapky zoo poskytující vyčerpávající informace o stavu zoologické zahrady od šedesátých let až po současnost. Knihu vydala Zoo Olomouc za přispění Magistrátu města Olomouce v nákladu 1000 kusů.

Fotogalerie