Indický běžec

(Anas platyrhynchos f. domestica)
Potrava: 
červi, ponravy
měkkýši
semena, bobule
Hmotnost: 
1,4-2,3 kg
Délka: 
50-76 cm
Biotop: 
domácí zvíře
Ohrožení: 
domestikovaný druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Ptáci
Řád: 
Vrubozobí
Čeleď: 
Kachnovití
Čeleď latinsky: 
Anatidae
Rozmnožování: 
Samice obvykle kladou asi 180 až 200 vajec ročně nebo i více, kachny nejsou ale příliš dobré matky a málokdy na snůšku zasednou.
Způsob života: 
Nejsou tak vázané na vodu jako jiná plemena kachen, ale pokud ji mají, tak ji rády využívají. S oblibou vyhledávají a požírají červy, slimáky, dokonce chytají i mouchy. Dožívají se 12-15 i více let.
Zajímavosti
Pochází z jihovýchodní Asie, kde se chovaly již před několika tisíci lety, zejména pro produkci vajec.

Fotogalerie