Krajta vodní

(Liasis mackloti)
Potrava: 
hadi
malí savci
ptáci
Hmotnost: 
1,5-4 kg
Délka: 
140-250 cm
Biotop: 
mokřady, bažiny
řeky, okolí řek
Ohrožení: 
málo ohrožený druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Plazi
Řád: 
Šupinatí
Čeleď: 
Hroznýšovití
Rozmnožování: 
Snáší okolo 20 vajec. Mláďata se líhnou po 58 - 90 dnech inkubace, za teploty okolo 30 °C a 100 % vlhkosti. Ve 2 letech jsou již schopné rozmnožování.
Způsob života: 
V přírodě vyhledávají spíše vlhčí oblasti, jako jsou vlhké lesy, povodí řek a bažiny, kde loví různé hlodavce a v křovinách také ptáky.
Zajímavosti
Krajty jsou hroznýšovití hadi dorůstající obvykle značné délky, ale druhy z tohoto rodu patří spíše mezi jejich menší zástupce. Také tyto krajty mají vyvinutou péči o vejce, která obtáčí svým tělem, chrání je a zahřívají, ale po vylíhnutí mláďat se už o ně nestarají. Rozšířené jsou v Indonésii a v australské oblasti. Dožívají se až 17 let.

Fotogalerie