Kruhochvost nížinný

(Cordylus tropidosternum)
Potrava: 
hmyz
mravenci, termiti
pavouci
Délka: 
16-19 cm
Biotop: 
lesnaté savany, řídké lesy
savany
stepi, buše, prérie
Ohrožení: 
málo ohrožený druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Plazi
Řád: 
Šupinatí
Čeleď: 
Kruhochvostovití
Čeleď latinsky: 
Cordylidae
Rozmnožování: 
Jsou živorodí, samice rodí 2-4 mláďata, o která už se dále nestará.
Způsob života: 
Obývá suché stepní plochy se skálami a hustou vegetací. V případě nebezpečí se bleskurychle skryje ve vhodném úkrytu.
Zajímavosti
Aktivní je ve dne a často lze zastihnout více jedinců pohromadě. Na obranu má trnité šupiny podložené kostěnými destičkami a ostnitý ocas.