Muflon

(Ovis musimon)
Potrava: 
listí, výhony
tráva
Hmotnost: 
20-60 kg
Délka: 
0, 8-1, 3 m
Biotop: 
lesy (mírné klima)
Ohrožení: 
málo ohrožený druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Savci
Řád: 
Sudokopytníci
Čeleď: 
Turovití
Rozmnožování: 
Říje probíhá od října do prosince, samice rodí po 22 týdnech březosti 1 - 2 mláďata.
Způsob života: 
Mufloni obývají v menších stádech listnaté i smíšené lesy, stádo vede vždy nejzkušenější samice. Na mnoha místech je přemnožený a způsobuje v lesích značné škody.
Zajímavosti
Původně se předpokládalo, že muflon byl předkem ovcí. Podle posledních výzkumů však jde pravděpodobně o potomky zdivočelých domácích ovcí dovezených člověkem na ostrovy Sardinii a Korsiku asi před 10 000 lety. U nás byl poprvé vysazený v polovině 19. století, na mnoha místech je dnes poměrně hojný.

Fotogalerie