Papoušek mniší

(Myiopsitta monachus)
Potrava: 
plody, ovoce
semena, bobule
Hmotnost: 
90-140 g
Délka: 
26-29 cm
Biotop: 
lesnaté savany, řídké lesy
pralesy (tropy)
Ohrožení: 
málo ohrožený druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Ptáci
Řád: 
Papoušci
Čeleď: 
Papouškovití
Rozmnožování: 
Snáší 4 - 6 vajec, na kterých sedí 22 - 26 dnů.
Způsob života: 
Žije i hnízdí v koloniích, které mohou mít až 100 členů. V Jižní Americe obývá řídké lesy, palmové háje a plantáže i okolí lidských obydlí.
Zajímavosti
Je velmi přizpůsobivý, uniklí ptáci vytvořili v Evropě i u nás životaschopné kolonie. Je jediným druhem papoušků, který nehnízdí v dutinách stromů, ale staví si z větviček a prutů společná kulovitá hnízda. Ta mohou mít hmotnost až 200 kg.

Fotogalerie