Plochoještěr obecný

(Platysaurus intermedius)
Potrava: 
hmyz
Délka: 
7-10 cm
Biotop: 
pouště a polopouště
stepi, buše, prérie
Ohrožení: 
málo ohrožený druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Plazi
Řád: 
Šupinatí
Čeleď: 
Kruhochvostovití
Čeleď latinsky: 
Cordylidae
Rozmnožování: 
Samice snáší vejce, která zahrabává do substrátu, jejich inkubace je velmi dlouhá a trvá několik měsíců.
Způsob života: 
Tito ještěři se nejčastěji nachází v mírně vlhkých savanách i na poušti Kalahari a v několika velkých říčních odvodňovacích systémů.Obývá především skalnaté biotopy, kde se ukrývají v úzkých štěrbinách skal.
Zajímavosti
Samci mívají výrazné modrozelené zbarvení, samice jsou zbarvené nenápadně. Tito ještěři jsou velmi plašší a při vyrušení dokážou vyvinout vysokou rychlost.