Snovač Jacksonův

(Ploceus jacksoni)
Potrava: 
hmyz
semena, bobule
Hmotnost: 
19-30 g
Délka: 
15 cm
Biotop: 
mokřady, bažiny
řeky, okolí řek
Ohrožení: 
málo ohrožený druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Ptáci
Řád: 
Pěvci
Čeleď: 
Snovačovití
Čeleď latinsky: 
Ploceidae
Rozmnožování: 
Hnízda jsou obvykle zavěšena nad vodou. Staví je na větvích keřů a stromů, mezi rákosím a travami u jezer, bažin nebo v mangrove. Samice snáší 2-3 modrozelená vejce.
Způsob života: 
Obývá zejména mokřady, bažiny a jiná vlhká místa rozkládající se podél řek.
Zajímavosti
Také u tohoto druhu mívají samci mimo období rozmnožování nevýrazné zbarvení podobné samicím.