Volavka popelavá

(Ardea cinerea)
Potrava: 
korýši
malí savci
ryby
Hmotnost: 
1-2 kg
Délka: 
90-98 cm
Biotop: 
jezera, rybníky
řeky, okolí řek
Ohrožení: 
běžný druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Ptáci
Řád: 
Brodiví
Čeleď: 
Volavkovití
Rozmnožování: 
Hnízdí v koloniích, hnízda si staví na stromech, ale i v rákosinách. Snáší 1 - 7 vajec, po 25 - 28 dnech inkubace se líhnou postupně mláďata, létat začínají po 7 týdnech. Dospívají ve 2 letech.
Způsob života: 
Obývá okolí řek, jezer, rybníků, bažinatá území a lze ji zastihnout i ve městech.
Zajímavosti
Některé populace přetahují na zimu jižněji, některé zůstávají, ale při tuhé zimě jich až polovina uhyne. U nás je rozšířená obvykle v okolí vodních ploch a žije zde kolem 4000 - 5000 jedinců. Živí se hlavně rybami, ale loví i obojživelníky, plazy, drobné savce, hmyz, korýše a měkkýše. Dožívá se přes 20 let.

Fotogalerie