Zoo Olomouc je od pondělí 12. dubna 2021 opět otevřena! Info zde >
Rádi byste nás podpořili? Podrobnější informace o možnostech naleznete na zvláštní stránce. Předem děkujeme!

Adopce zvířete

 
Smluvní údaje dárce
Text na adopční listinu
Jméno osoby nebo název organizace, která se stává adoptivním rodičem - max. 20 znaků
maximálně 20 znaků

Text na adopční listině je standardně ve tvaru:

Jméno a příjmení nebo název organizace, která se stává adoptivním rodičem
Bydliště nebo sídlo organizace         
se stal/stala/stali adoptivním/adoptivními rodičem/rodiči

název zvířete


Místo  jména/organizace a bydliště je možné vložit maximálně dva řádky nového textu, každý o délce 20 znaků včetně mezer.

Udělení souhlasu v souvislosti s GDPR
Vážená paní, vážený pane, v souvislosti s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás prosíme o udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas potřebujeme, abychom mohli zpracovat Vámi zaslaný formulář a zasílat Vám e-mailem náš internetový časopis ORYX a zůstat tak s Vámi v kontaktu.

Výše uvedené strany uzavírají dle ustanovení § 2055 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tuto darovací smlouvu:

Dárce poskytnul obdarovanému bezúplatně jako dar peněžní částku za účelem financování vědy a vzdělávání a na účely ekologické. V souladu s § 20 odst. 8, zákona č. 586/1992 Sb. jsou splněny podmínky pro odpočet darovací částky od základu daně. Finanční dar je určen na chov a výživu zvířat. Obdarovaný tento dar přijímá a zavazuje se poskytnuté peněžní prostředky použít k uvedenému účelu.