ZOO OLOMOUC je z důvodu nařízení vlády do odvolání UZAVŘENA.
Rádi byste nás podpořili? Klikněte ZDE!

Adopce zvířete

 
Smluvní údaje dárce
Text na adopční listinu
Jméno osoby nebo název organizace, která se stává adoptivním rodičem - max. 20 znaků
maximálně 20 znaků

Text na adopční listině je standardně ve tvaru:

Jméno a příjmení nebo název organizace, která se stává adoptivním rodičem
Bydliště nebo sídlo organizace         
se stal/stala/stali adoptivním/adoptivními rodičem/rodiči

název zvířete


Místo  jména/organizace a bydliště je možné vložit maximálně dva řádky nového textu, každý o délce 20 znaků včetně mezer.

Udělení souhlasu v souvislosti s GDPR
Vážená paní, vážený pane, v souvislosti s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás prosíme o udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas potřebujeme, abychom mohli zpracovat Vámi zaslaný formulář a zasílat Vám e-mailem náš internetový časopis ORYX a zůstat tak s Vámi v kontaktu.

Výše uvedené strany uzavírají dle ustanovení § 2055 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tuto darovací smlouvu:

Dárce poskytnul obdarovanému bezúplatně jako dar peněžní částku za účelem financování vědy a vzdělávání a na účely ekologické. V souladu s § 20 odst. 8, zákona č. 586/1992 Sb. jsou splněny podmínky pro odpočet darovací částky od základu daně. Finanční dar je určen na chov a výživu zvířat. Obdarovaný tento dar přijímá a zavazuje se poskytnuté peněžní prostředky použít k uvedenému účelu.