Mezinárodní spolupráce

 

EAZA

EAZA

Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií
(European Association of Zoos and Aquaria)

http://www.eaza.net/

EAZA byla založena 18 institucemi v roce 1988, v současné době sdružuje několik set členů z řad evropských zoologických zahrad, akvárií a dalších organizací. Podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti záchrany volně žijících živočichů. EEP neboli Evropské záchovné programy (European Endangered Species Programmes) jsou základem její chovatelské činnosti. EAZA vydává ročenku EEP Yearbook a časopis EAZA NEWS. Každoročně pořádá kampaně na pomoc ohroženým druhům živočichů, v roce 2005/2006 to byla kampaň na záchranu nosorožců, 2006/2007 kampaň "Zachraňme Madagaskar" a v roce 2007/2008 kampaň na záchranu obojživelníků. Zoo Olomouc je řádným členem EAZA od roku 1995.

WAZA

WAZA

Světová asociace zoologických zahrad a akvárií
(World Association of Zoos and Aquariums)

http://www.waza.org/home/index.php?main=home

WAZA je prestižní světová organizace sdružující zoologické zahrady a akvária. Vznikla v roce 1935 jako Mezinárodní unie ředitelů zoologických zahrad (IUDZG). Jejím cílem je navazovat a řídit spolupráci mezi zoologickými zahradami v oblasti chovu zvířat i ochraně životního prostředí. Zastupuje zoo v mezinárodních organizacích a podporuje spolupráci s dalšími ochranářskými organizacemi jako je např. Světový svaz ochrany přírody (IUCN). Vydává také mezinárodní plemenné knihy pro ohrožené druhy živočichů. V roce 2007 jich bylo již 182. Zoo Olomouc se členem WAZA stala v roce 2001.

EARAZA

EARAZA

Euroasijská asociace zoologických zahrad a akvárií
(Euroasian Regional Association of Zoos and Aquaria

http://earaza.ru/

EARAZA je otevřená organizace sdružující zoologické zahrady, akvária a další profesní organizace především z východní a střední Evropy, Ruska a Střední Asie. Cílem sdružení je zlepšit koordinaci a rozvoj vztahů při ochraně a chovu zvířat mezi jednotlivými zoologickými zahradami. EARAZA každoročně pořádá výroční konferenci a kurzy, odborné výměny zkušeností, vědecké konference a školení pro veterináře, zaměstnance vědeckých a vzdělávacích oddělení i další odborné pracovníky zoologických zahrad.

UCSZOO

UCSZOO

Unie českých a slovenských zoo

http://www.zoo.cz/

Tato profesní organizace je odborným a morálním garantem všech členských zoo. Založena byla v roce 1990 v Bratislavě a sdružuje patnáct českých a čtyři slovenské zoologické zahrady. Jejím cílem je prosazování společných zájmů zoologických zahrad, spolupráce na poli ochrany přírody i zastupování zoologických zahrad v jednání se státní správou a dalšími institucemi. UCSZ zřídila řadu odborných komisí, které vypracovávají doporučení pro řízení činnosti a úzce spolupracují s komisemi EAZA. Jsou to např. Komise pro evidenci zvířat, Komise pro krmivářství, Komise pro vzdělávání a propagaci a další. Odborně taxonomické komise vedou jednotliví koordinátoři a spolupracují s koordinátory komisí EEP, jsou to např. Komise pro ryby, komise pro malé a velké kočkovité šelmy, komise pro antilopy atd. Každoročně také vydává Výroční zprávu UCSZ a řadu dalších materiálů. Zoo Olomouc je členem UCSZ od roku 1990.

IZE

IZE

Mezinárodní asociace vzdělávacích pracovníků zoologických zahrad
(Internatinal Association of Zoo Educators)

http://www.izea.net/

IZE byla založena v roce 1972 předními evropskými vzdělávacími pracovníky zoologických zahrad. Jejím účelem bylo vytvořit možnosti setkávání odborných pracovníků a výměna jejich zkušeností. Podílí se na organizaci tematicky zaměřených konferencí, vzdělávacích programů a vydává celou řadu odborných i propagačních publikací. Zoo Olomouc je členem této organizace od roku 1996