Safari v Zoo Olomouc

Počínaje rokem 2012 počala Zoo Olomouc připravovat přestavbu rozlehlého areálu zahrady do podoby safari. Během následujících let bude přebudováno celkem 17 původních výběhů do 5 rozlehlých areálů, jejichž celková výměra dosáhne přibližně 19 hektarů. Tyto areály budou svým pojetím koncipovány do tematických zoogeografických zón: Euroasie, Severní Amerika, Afrika, Austrálie a Arktida. Návštěvníci můžou vjíždět do areálu jako pasažéři safari vláčku, který dříve projížděl pouze po obchůzkové trase zoo. Takto se návštěvníci dostanou i do částí zoo, jež dosud nikdy nebyly veřejnosti přístupné.

Koncept stavby Safari v Zoo Olomouc je v realizační fázi rozvržen do následujících let:

2013 – Safari Euroasie

Euroasie Jako první se začalo budovat Safari Euroasia, které vzniklo z výběhu kozorožců kavkazských, spojením a přebudováním původních výběhů jelenů sika a jelenů východosibiřských a jejich rozšířením o výběhy zubrů a losů evropských. Se stavbou se započalo v roce 2011, kdy byly vybudovány cesty, v následujících letech vznikly nové seníky a ubikace a bylo zrekonstruováno oplocení. Slavnostně bylo Safari Euroasie otevřeno 30. července 2013.
Na realizaci stavby Evropské safari v Zoo Olomouc - I. etapa finančně přispěl i Olomoucký Kraj.

2015 – Safari Afrika

Druhá etapa - Safari Afrika s přímorožci jihoafrickými a žirafami, byla otevřena 24. července 2015. Vzniklo z původního výběhu oryxů jihoafrických. Návštěvníci nastupují na vláček vedle pavilonu Kalahari a vstupní branou vjedou mezi přímorožce. Jejich teritorium obkrouží po vnějším obvodu a cestou si vychutnají i pohled na žirafy pohybující se v nové travnaté části svého výběhu zabíhající mezi antilopy. Při tvorbě návrhů bylo nejdůležitější, aby stavba působila přirozeně a lidem se otevřel na zvířata co nejméně rušený výhled nejen z vláčku. Pamatovali jsme i na pěší návštěvníky, pro které je pohled na oryxy otevřen z vyhlídky vybudované v blízkosti vyhlídkové věže a k žirafám se tak mohou blíže dostat už nejen z vyhlídky pavilonu žiraf, ale i u nástupiště safarivláčku.

2020 – Safari Amerika

V roce 2017 byla zahájena přestavba původních výběhů vlků do podoby Safari Amerika. Z několika menších výběhů pro psovité šelmy vznikl jeden velký se dvěma vyhlídkami pro pěší návštěvníky, který obývá smečka vlků Hudsonových a jímž projíždí i safarivláček. Tato část safari byla zprovozněna v červnu 2020.

V dalších letech jsou plánovány tyto etapy:

Safari Austrálie

Safari Arktida

Fotogalerie