Koza bezoárová

(Capra aegagrus)
Potrava: 
listí, výhony
tráva
Hmotnost: 
25-95 g
Délka: 
70-100 cm
Biotop: 
hory
Ohrožení: 
zranitelný druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Savci
Řád: 
Sudokopytníci
Čeleď: 
Turovití
Rozmnožování: 
Po 150-170 dnech březosti mívá samice obvykle 1-2 mláďata.
Způsob života: 
Obývá horské i podhorské oblasti v západní Asii a na ostrovech ve Středozemním moři, vysazena byla na mnoha dalších místech na světě. Žije v menších stádech.
Zajímavosti
Tato koza je pravděpodobně předkem domácích koz. K zdomácnění došlo již před 6 000-8 000 lety př. n. letopočtem, možná i dříve a v současné době je známo na 300 různých plemen. Na mnoha místech světa včetně naší republiky byla koza bezoárová vysazována jako lovná a trofejová zvěř.

Fotogalerie