Zoo Olomouc je od pondělí 12. dubna 2021 opět otevřena! Info zde >
Rádi byste nás podpořili? Podrobnější informace o možnostech naleznete na zvláštní stránce. Předem děkujeme!

Africký pavilon Kalahari

Počátkem roku 2017 začal v centrální části zoo mezi bývalým rybníčkem a nástupištěm safarivláčku růst nový pavilon Kalahari, ve kterém se zabydlí čtyři velmi atraktivní druhy afrických zvířat. Vlastní pavilon tvoří velký prostor rozdělený skly nebo dřevěnými zábranami na tři základní expozice  pro hrabáče a damany, medojedy a surikaty, na ně navazují prostorné venkovními výběhy. Všechny vnitřní expozice jsou doplněny umělými skalami a "písečnou" dunou, které společně navozují iluzi pouště Kalahari. Expozice je doplněna třemi menšími, pěti středními a jedním velkým teráriem. Začátkem roku 2018 prošla stavba spolufinancovaná statutárním městem Olomouc a Zoo Olomouc v celkové hodnotě 15 milionů Kč včetně DPH dokončovacími pracemi, které zahrnovaly úpravy a dovybavení interiéru. Následovalo ubytování zvířecích obyvatel, jejich zabydlení a test odolnosti ubikací. Zvířata si vyžádala pár drobných zásahů a zbývalo upravit venkovní výběhy. Umělý baobab, který tvoří dominantu venkovního výběhu surikat, byl dokončen na podzim roku 2018.  

V průběhu dubna obsadila zvířata své ubikace, kde bylo třeba jim poskytnout trochu času na zabydlení. Zároveň jsme tím získali možnost dořešit případné nedostatky, které naši svěřenci odhalili a upravit je podle potřeby. Nejvíce času si vyžádalo čekání na vhodné podmínky k úpravě venkovních výběhů, kde jsme museli dosypat chybějící zeminu, pokrýt ji vrstvou písku a doplnit velké kameny, které poskytnou zvířatům možnost předvést své schopnosti a typické chování. Návštěvníci nyní mají  možnost vidět v naší zahradě z blízka nejen surikaty, ale i snovače, damany, hrabáče, kruhochvosty, mnohonožky, plochoještěry, ještěrkovce, užovky domácí, ale také kobříka kapského, což je první jedovatý had v kolekci zvířat Zoo Olomouc. Za účasti zástupců Magistrátu města Olomouce, stavební firmy, architekltů a médií byl pavilon 11. 5. 2018 slavnostně otevřen. Otevřením tohoto velmi atraktivně pojatého objektu, a to jak po stránce architektonické, tak složením zvířat, nabízí Zoo Olomouc možnost zažít na Moravě setkání s tvory, kteří se jen tak nevidí a navíc v prostředí velmi připomínajícím jejich domovinu.

Fotogalerie