Hrabáč kapský

(Orycteropus afer)
Potrava: 
mravenci, termiti
Hmotnost: 
60-80 kg
Délka: 
105-130 cm
Biotop: 
lesnaté savany, řídké lesy
savany
Ohrožení: 
málo ohrožený druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Savci
Řád: 
Hrabáči
Čeleď: 
Hrabáčovití
Rozmnožování: 
Samice rodí po březosti trvající 243 dní jen jediné mládě o hmotnosti okolo 1,6 kg, které kojí asi 4 měsíce.
Způsob života: 
Obývá savany a řídké lesy. Hrabáč žije samotářsky je aktivní především v noci, den přespává ve své noře.
Zajímavosti
Ze smyslů má nejlepší čich a sluch, zrak je poměrně slabý. Dříve byl řazen k chudozubým, se kterými ale není příbuzný, jen se jim trochu podobá vnějším vzhledem a způsobem života. Dožívá se okolo 20 let.