Plánované uzávěry v areálu zoo

Ochrana přírody

 

POMÁHÁTE NÁM CHRÁNIT
PŘÍRODU PO CELÉM SVĚTĚ

Projekty na ochranu přírody

Hlavním cílem moderních zoologických zahrad není jen ochrana zvířat ex situ (mimo místo jejich přirozeného výskytu), ale také in situ, tedy v místě jejich přirozeného výskytu. Zoo plní důležitou funkci jako genová banka tím, že chová zdravé populace ohrožených druhů volně žijících zvířat, které často slouží k posílení divokých populací v přírodě, nebo v případě vyhynutí v přirozeném prostředí slouží k opětovnému navrácení těchto druhů zpět. Díky tomu byly některé druhy zachráněny před úplným vymizením z přírody.

Co se týká ochrany zvířat in situ, Zoo Olomouc podporuje několik projektů po celém světě různými způsoby - přímou účastí pracovníků zoo v projektech, poskytováním odchovaných jedinců k vypouštění do volné přírody, finančně a mnohým dalším. Projekty, do kterých je naše zoo zapojena, najdete výše.