ZOO OLOMOUC je bohužel do odvolání UZAVŘENA :(

Výběhy gepardů a rysů

Za medvědincem po pravé straně obchůzkové cesty najdeme velký výběh určený k chovu gepardů. Jeho součástí je ubikace se třemi kotci a menší výběh pro gepardího samce. Celá stavba byla dokončena v roce 2000 na místě březového hájku. Součástí velkého výběhu je prosklená vyhlídka s posezením a originální rákosovou střechou. Původně zde měl podle generelu ze šedesátých let stát pavilon exotických savců a ptáků. Později se na tomto místě uvažovalo o dostavbě druhého výběhu pro medvědy.

Chov rysů v naší zoo má dlouhou tradici. Rysinec z roku 1968 byla dřevěná stavba umístěná pod pavilonem šelem. Později musela ustoupit přestavbám a rysi se chovali v zázemí zoo i v ubikacích určených pro menší druhy koček na vrstevnicové cestě. V roce 2005 se vybudoval velký přírodní výběh určený k chovu těchto nádherných koček. Je umístěný ve smrkovém porostu naproti výběhu gepardů. Jeho součástí jsou dva výběhy s ubikacemi hrazené pletivem a elektrickým ohradníkem. Přes větší výběh probíhá lávka pro návštěvníky, která zase nabízí netradiční pohled na tato zvířata. Je zajímavé, že po vypuštění na podzim roku 2005 ani pracovníci zoo nemohli najít zde umístěné rysy. Samice se ukrývala v ostružiní tak dokonale, že ji šlo objevit jen s velkými obtížemi.

VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI, VÝBĚH RYSŮ BYL PONIČENÝ VICHŘICÍ A A NYNÍ SE OPRAVUJE, O JEHO ZNOVUOTEVŘENÍ VÁS BUDEME INFORMOVAT.

Fotogalerie