Zoo Olomouc je od pondělí 12. dubna 2021 opět otevřena! Info zde >
Rádi byste nás podpořili? Podrobnější informace o možnostech naleznete na zvláštní stránce. Předem děkujeme!

Výběhy gepardů a rysů

Za medvědincem po pravé straně obchůzkové cesty najdeme velký výběh určený k chovu gepardů. Jeho součástí je ubikace se třemi kotci a menší výběh pro gepardího samce. Celá stavba byla dokončena v roce 2000 na místě březového hájku. Součástí velkého výběhu je prosklená vyhlídka s posezením a originální rákosovou střechou. Původně zde měl podle generelu ze šedesátých let stát pavilon exotických savců a ptáků. Později se na tomto místě uvažovalo o dostavbě druhého výběhu pro medvědy.

Chov rysů v naší zoo má dlouhou tradici. Rysinec z roku 1968 byla dřevěná stavba umístěná pod pavilonem šelem. Později musela ustoupit přestavbám a rysi se chovali v zázemí zoo i v ubikacích určených pro menší druhy koček na vrstevnicové cestě. V roce 2005 se vybudoval velký přírodní výběh určený k chovu těchto nádherných koček. Je umístěný ve smrkovém porostu naproti výběhu gepardů. Jeho součástí jsou dva výběhy s ubikacemi hrazené pletivem a elektrickým ohradníkem. Přes větší výběh původně probíhala lávka pro návštěvníky. Je zajímavé, že po vypuštění na podzim roku 2005 ani pracovníci zoo nemohli najít zde umístěné rysy. Samice se ukrývala v ostružiní tak dokonale, že ji šlo objevit jen s velkými obtížemi. V roce 2019 poničila vichřice oplocení výběhu natolik, že jej bylo nutné celkové zrekonstruovat. Výběhy byly zvětšeny a v přední části vznikla vyvýšená vyhlídka. Rysi se do výběhů opět vrátili v červnu 2020.

Fotogalerie