Želva tuniská

(Testudo graeca nabeulensis)
Potrava: 
listí, výhony
plody, ovoce
tráva
Hmotnost: 
400-600 g
Délka: 
12 cm
Biotop: 
pouště a polopouště
stepi, buše, prérie
Ohrožení: 
zranitelný druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Plazi
Řád: 
Želvy
Čeleď: 
Testudovití
Rozmnožování: 
V přírodě se páří od září do října. Samice snáší od dubna do července 2 - 12 vajec, která zahrabává do mělké jamky. Mláďata se líhnou podle teploty za 2 - 3 měsíce a jsou zcela samostatná.
Způsob života: 
Obývá suché křovinaté oblasti, řídké lesy, pastviny i polopouště, v zimě upadá do zimního spánku.
Zajímavosti
Želva tuniská je poddruhem želvy žlutohnědé neboli řecké, která je rozšířená v jižní Evropě, na Blízkém východě a v severní Africe. Tento poddruh je menšího vzrůstu, dosahuje délky krunýře okolo 12 cm a hmotnosti 400 - 600 g. Od podobné želvy zelenavé se pozná podle nerozděleného nadocasního štítku a trnů na zadních nohou.

Fotogalerie