Sika vietnamský

(Cervus nippon pseudaxis)
Potrava: 
listí, výhony
tráva
Hmotnost: 
20-50 kg
Výška: 
70-80 cm
Biotop: 
lesy (mírné klima)
Ohrožení: 
druh vyhubený v přírodě
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Savci
Řád: 
Sudokopytníci
Čeleď: 
Jelenovití
Rozmnožování: 
Po 218 - 229 dnech rodí samice většinou jedno mládě. Dospívají okolo 2. roku života.
Způsob života: 
Obývá lesnaté krajiny. Po většinu roku samice s mláďaty tvoří samostatná stáda, která žijí odděleně od samců.
Zajímavosti
Patří mezi menší zástupce jelena siky, hmotnost mívá 20 - 50 kg a výšku v kohoutku 70 - 80 cm. Původně žil v severním Vietnamu a jihozápadní Číně, v současné době je již v přírodě vyhubený a chová se jen v zajetí, ale uvažuje se o jeho vysazení. Ve volné přírodě byl naposledy spatřen v roce 1990.

Fotogalerie