Zubr evropský

(Bison bonasus)
Potrava: 
listí, výhony
tráva
Hmotnost: 
400-900 kg
Délka: 
160-200 cm
Biotop: 
lesy (mírné klima)
pralesy (tropy)
stepi, buše, prérie
Ohrožení: 
zranitelný druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Savci
Řád: 
Sudokopytníci
Čeleď: 
Turovití
Rozmnožování: 
Samice je březí 264 dnů. Mívá jen jedno mládě, které po narození váží okolo 25 kg.
Způsob života: 
Žije v malých stádech v oblastech listnatých a smíšených lesů i na otevřených lesostepích. Původně obýval téměř celou Evropu až po řeku Volhu a Kavkaz. Dnes žijí reintrodukované populace jen na několika místech v Evropě.
Zajímavosti
Zubr je největším evropským kopytníkem dorůstá délky 2,5 - 3,5 m, výšky v kohoutku i přes 1,5 m a hmotnost do 900 - 1000 kg. U nás byl zubr vyhuben asi ve 14. století. Dříve byl poměrně hojně rozšířen, o čemž svědčí celá řada místopisných názvů (Zubří, Zubrnice) a zubří hlava je také ve znaku města Přerova. Poslední zubři v přírodě vyhynuli počátkem 20. století, pro další chov byla tehdy použita zvířata žijící v oborách a v zoologických zahradách v počtu 54 kusů.

Fotogalerie

Zvuková galerie