Plánované uzávěry v areálu zoo

Adopce zvířete

 
Smluvní údaje dárce
V případě měsíčních plateb prosím nastavte trvalý platební příkaz.
Text na adopční listinu
Jméno osoby nebo název organizace, která se stává adoptivním rodičem - max. 20 znaků
maximálně 20 znaků

Text na adopční listině je standardně ve tvaru:

Jméno a příjmení nebo název organizace, která se stává adoptivním rodičem
Bydliště nebo sídlo organizace         
se stal/stala/stali adoptivním/adoptivními rodičem/rodiči

název zvířete


Místo  jména/organizace a bydliště je možné vložit maximálně dva řádky nového textu, každý o délce 20 znaků včetně mezer.

Uzavření darovací smlouvy on-line

Vážená paní, vážený pane, zaplacením příslušné peněžité částky na bankovní účet Zoologické zahrady Olomouc, p. o. je uzavřena darovací smlouva v režimu ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník a plátce tímto, jakožto dárce Zoologické zahradě Olomouc, p. o., coby obdarovanému poskytuje peněžitý dar, který bude použit na uvedený účel, tj. na chov a výživu zvířat. V souvislosti s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) zároveň s uzavřením smlouvy udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas potřebujeme, abychom mohli zpracovat Vámi zaslaný formulář a zasílat Vám e-mailem náš internetový časopis ORYX a zůstat tak s Vámi v kontaktu.