Akce

 

DEN PRO ZOOLOGICKÉ ZAHRADY

Jednou z aktivit renomovaných zoologických zahrad je zapojení se do projektů zaměřených na ochranu ohrožených druhů zvířat na celém světě.

Tato akce představí projekty, na kterých spolupracuje Zoo Olomouc:

-   KUKANG (outloni váhaví)

-   DERBIANUS (antilopa Derbyho)

-   Silent Forest (asijští pěvci)

-   Moment (sloni - sběrný koš na oblečení je k dispozici v prostoru pokladen)

-   repatriace jeřábů na Dálný východ  

-   ČESON (letouni)

-   ČSO (domácí ptactvo)

-   projekt na ochranu ohroženého gibona Nomascus annamensis 

-   repatriace sov a sýčků

-   kampaň UKRADENÁ DIVOČINA

V rámci akce „DEN PRO ZOOLOGICKÉ ZAHRADY“ pořádané Zoologickou zahradou Olomouc, příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Zoologická zahrada Olomouc nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.