Ještěrkovec žlutohrdlý

(Gerrhosaurus flavigularis)
Potrava: 
hmyz
Délka: 
až 45 cm
Biotop: 
lesnaté savany, řídké lesy
savany
stepi, buše, prérie
Ohrožení: 
málo ohrožený druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Plazi
Řád: 
Šupinatí
Čeleď: 
Ještěrkovcovití
Čeleď latinsky: 
Gerrhosauridae
Rozmnožování: 
Samice snáší do mělké jamky okolo šesti vajec, mláďata se líhnou po 3-4 měsících.
Způsob života: 
Obývá zejména stepní a křovinaté biotopy, kde se schovává v různých úkrytech, které opouští po dešti a vyhledává potravu.
Zajímavosti
V přírodě je velmi plachý a při vyrušení se snaží rychle ukrýt. Dožívá se až 15 let.