Kaloň zlatý

(Pteropus rodricensis)
Potrava: 
plody, ovoce
semena, bobule
Hmotnost: 
300-350 g
Délka: 
15-20 cm
Biotop: 
lesnaté savany, řídké lesy
pralesy (tropy)
Ohrožení: 
ohrožený druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Savci
Řád: 
Letouni
Čeleď: 
Kaloňovití
Rozmnožování: 
Po 120 - 180 dnech rodí samice jedno mládě. Několik týdnů je nosí na těle a kojí je 2 - 3 měsíce. Pohlavně dospívají do 2 let.
Způsob života: 
Žije v suchých lesích ve větších skupinách, samci si shromažďují harémy samiček, kterých může být až deset. Aktivní jsou v noci, s vrcholy za soumraku a při svítání. Živí se nejrůznějším šťavnatým měkkým ovocem, potravu obvykle pokoušou, sladké šťávy spolknou a zbytky vyplivnou.
Zajímavosti
Pochází z ostrova Rodriguez, kde jsou kvůli ničení životního prostředí i lovu ohrožení vyhubením. Vliv na jejich početnost mají i prudké bouře a cyklony, které se v této oblasti vyskytují. Stavy ve volné přírodě klesly až na několik desítek jedinců v 70. letech minulého století, v současné době jich zde žije okolo čtyř tisíc. Dožívá se 9 - 17 let. První začala chovat tato vzácná zvířata Jersey ZOO založená v roce 1959 známým spisovatelem a přírodovědcem Geraldem Durrellem.

Fotogalerie