Krab halloweenský

(Gecarcinus quadratus)
Potrava: 
hmyz
listí, výhony
plody, ovoce
Délka: 
25 cm
Biotop: 
mokřady, bažiny
pralesy (tropy)
Ohrožení: 
málo ohrožený druh
Kmen: 
Členovci
Třída: 
Rakovci
Řád: 
Desetinožci
Čeleď latinsky: 
Gecarcinidae
Rozmnožování: 
K rozmnožování potřebuje mořskou vodu, do které klade vajíčka a kde se vyvíjí mláďata.
Způsob života: 
Obývá mangrove a tichomořské deštné pobřežní pralesy Kostariky, Panamy a Nikaraguy, má noční aktivu a z větší části je býložravý.
Zajímavosti
Dospělí jedinci těchto krásně vybarvených krabů nežijí ve vodě, ale na souši v pobřežních deštných pralesích a mangrovových porostech. Potřebují však mít přístup k vodě, aby si mohli zvlhčit žábry. Jako úkryty si vyhrabávají si v zemi až 150 cm hluboké nory.

Fotogalerie