Lemur tmavý

(Eulemur macaco macaco)
Potrava: 
hmyz
listí, výhony
plody, ovoce
Hmotnost: 
2-4 kg
Délka: 
41-45 cm
Biotop: 
pralesy (tropy)
Ohrožení: 
zranitelný druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Savci
Řád: 
Primáti
Čeleď: 
lemurovití Lemuridae
Rozmnožování: 
Po 127 dnech rodí samice jedno, vzácněji dvě mláďata, která zpočátku nosí na břiše.
Způsob života: 
Žije v pralesích v malých skupinách okolo deseti jedinců, které vede dominantní samice.
Zajímavosti
Dříve byl hojněji rozšířený a dnes se vyskytuje pouze na severozápadě Madagaskaru, je ohrožený ničením svého přirozeného prostředí. U tohoto druhu se vyskytuje výrazný pohlavní dimorfismus, samci jsou sytě černě zbarvení, zatímco samice jsou hnědavé s bílým břichem a hlavou. Dožívají se 20 až 25 roků.

Fotogalerie

Zvuková galerie