Recyklace mobilů

 

Tropické deštné lesy vinou bezohledné těžby dřeva den za dnem mizí. S nimi zanikají i domovy goril, pralesních slonů, antilop bongo a nespočtu dalších zvířat. Do zbývajících pralesů navíc přicházejí pytláci, kteří loví zvířata pro maso. Jediní, kdo jim čelí, jsou strážci pralesa. Bez pořádných bot, stanů či komunikační techniky s nimi vedou každodenní válku.
Jeden z poddruhů goril, gorila východní, žijící na území rezervace Dja, je ohrožován nelegální těžbou koltanu – rudy, ze které se získávají kovy niob (dříve nazývaný kolumbium) a tantal. Ty se používají mimo jiné i k výrobě mobilních telefonů. Recyklací přístrojů se pak sníží poptávka po těžbě těchto vzácných kovů.
Z pěti milionů starých mobilů, které máme v České republice odložené v domácnostech (možná jich je však ještě mnohem víc), by bylo možné získat i 45 tun mědi, 19 tun koltanu, 1,2 tuny stříbra, 120 kg zlata a 45 kg paladia.
Každý mobilní telefon, který odevzdáte v naší zoologické zahradě, bude ve spolupráci se Zoo Praha předán společnosti REMA Systém. Ta se zavázala, že za každý mobil odevzdaný v rámci projektu přispěje částkou 10 Kč na ochranu kamerunské biosférické rezervace Dja, kde gorily žijí. Recyklací tantalu obsaženého v mobilních telefonech se navíc sníží potřeba jeho primární těžby. Do projektu se zapojilo dalších 14 zoologických zahrad, některá regionální pracoviště AOPK ČR a KRNAP. Start projektu ocenila i OSN, podle níž akce napomáhá tomu, aby se do přírody dostalo méně nebezpečných látek. Od roku 2010, kdy projekt vznikl, se již podařilo vybrat více než 50 000 starých mobilních telefonů.
PODPOŘTE STRÁŽCE PRALESA!
KAŽDÝ VÁŠ MOBIL, KTERÝ PŘINESETE, MŮŽE POMOCI.

Hlavním cílem moderních zoologických zahrad není jen ochrana zvířat ex situ (mimo místo jejich přirozeného výskytu), ale také in situ, tedy v místě jejich přirozeného výskytu. Zoo plní důležitou funkci jako genová banka tím, že chová zdravé populace ohrožených druhů volně žijících zvířat, které často slouží k posílení divokých populací v přírodě, nebo v případě vyhynutí v přirozeném prostředí slouží k opětovnému navrácení těchto druhů zpět. Díky tomu byly některé druhy zachráněny před úplným vymizením z přírody.

Co se týká ochrany zvířat in situ, Zoo Olomouc podporuje několik projektů po celém světě různými způsoby - přímou účastí pracovníků zoo v projektech, poskytováním odchovaných jedinců k vypouštění do volné přírody, finančně a mnohým dalším. Projekty, do kterých je naše zoo zapojena, najdete níže.

 

Fotogalerie