Aratinga sluneční

(Aratinga solstitialis)
Potrava: 
plody, ovoce
semena, bobule
Hmotnost: 
100-130 g
Délka: 
28-32 cm
Biotop: 
lesnaté savany, řídké lesy
pralesy (tropy)
Ohrožení: 
ohrožený druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Ptáci
Řád: 
Papoušci
Čeleď: 
Papouškovití
Rozmnožování: 
Hnízdí v dutinách stromů, nejčastěji palem. Samice snáší 4 - 6 vajec, na kterých sedí 25 dnů. Mláďata opouští dutinu po sedmi týdnech.
Způsob života: 
V době hnízdění žijí v párech nebo rodinných skupinkách, jinak se shlukují do větších hejn.
Zajímavosti
Ozývají se velmi hlasitým křikem a v přírodě je snadnější tyto aratingy slyšet nežli vidět, jejich výrazné žlutooranžové zbarvení připomíná květy v korunách stromů. Dožívají se 20 až 30 let. V přírodě jsou ohroženi lovem pro chov v zajetí i úbytkem jejich přirozeného prostředí.

Fotogalerie