Novinky

 

BÁBOVKA OTEVŘENA

Že nám není rozumět? Ptačí voliéra zvaná Bábovka se dnes poprvé otevírá pro veřejnost. Mimo jiných se jejími
obyvateli stali vzácní jeřábi. Jejich vejce v rámci programu s letenkou do přírodní rezervace cestují na Dálný
východ. A Bábovka? Z té se dnešním dnem stala Bábovka průchozí. Čedičové varhany, orchestr ptáků tedy
očekávají první návštěvníky. „Těší nás, že můžeme setřít další bariéru mezi zvířaty a lidmi. Čedičové varhany jsou
sice zdařilou imitací, ale ptáky máme pravé, tak určitě přijďte,“ vybízí s úsměvem zoolog RNDr. Libuše Veselá.
OPRAVA
V roce 2018 došlo k výměně pletiva a proběhl nátěr konstrukce obří ptačí voliéry zvané jako „Bábovka“. V rámci
opravy se odstranil sediment z rybníčku samotné voliéry a byla vytvořena umělá skála, napodobenina čedičových
varhan. Dále bylo provedeno zabezpečení elektrickými ohradníky, aby obyvatele voliéry neobtěžovala škodná,
které je v zoologické zahradě velké množství.
OBYVATELÉ
Pro obyvatele Bábovky je ještě plánované vybudování zimní ubikace. Prozatím ubytováváme ty, kterým zima
nevadí. Jedná se o několik druhů fauny chladnějších oblastí Eurasie. Dva velmi vzácné druhy jeřábů - jeřába
mandžuského a bělošíjího. Ty chová olomoucká zoo již řadu let, v těch posledních se zapojuje do reintrodukčního
programu, který organizuje RNDr. Suvorov v rámci EARAZA, kdy nasezená vejce obou druhů odlétají na Dálný
východ a vylíhnutá kuřata se adaptují na život v přírodní rezervaci. Dále zde máme velmi atraktivní malý druh
středoasijského jeřába panenského. Neschází husa malá, jeden z druhů divokých hus obývající severské oblasti
Eurasie a husa tibetská, která je známá tím, že se ze všech ptáků pohybuje nejvýše a přelétává i vrcholy Himaláje.
Z obyvatel voliéry nesmíme zapomenout ani na mediálně zdatného kondora krocanovitého. Vše nasvědčuje tomu,
že jakmile bude vybudována zimní ubikace, přibydou i kriticky ohrožení ibisi skalní. V současné době je zde
ubytován také pár zoborožců kaferských a zdrží se, dokud nebude vyřešena jejich bytová otázka, stejně jako samice
čáji obojkové, která zde čeká na příchod partnera.
JAK ŠEL ČAS S BÁBOVKOU
Autorem projektu voliéry byl Ing. Vrba, CSc. Velkorysá a vzdušná konstrukce vycházela z kovových dílců, které byly
původně součástí tenisové haly. Voliéra dokončená v roce 1993 bohužel 25. prosince téhož roku nevydržela nápor
velkého množství mokrého sněhu a zhroutila se. Dodavatelská firma postavila v průběhu roku 1994 voliéru znovu
a ptáci sem byli vypuštěni opět další rok na jaře. Kostra nové voliéry zesílila a provedly se technické změny, které
by případnému zřícení měly předejít. Ve svažitém terénu má voliéra výšku 9-15 m, průměr 45 m a umožňuje ptákům
díky velkému prostoru volný let.

Fotogalerie