Novinky

 

BÁBOVKA V NOVÉM HÁVU

V ptačí voliéře zvané Bábovka přibyly varhany. A ne ledajaké! Orchestr v podobě ptáků je už také na svém místě. A co že se to v zoo děje? Filharmonie se do ní nestěhuje, jen nově zrekonstruovaná voliéra se představuje veřejnosti. „Její oprava započala rokem 2018 a brzy se v ní návštěvníci projdou přímo mezi ptáky - bude totiž průchozí,“ popisuje zoolog RNDr. Libuše Veselá. SOUČASNOST V roce 2018 došlo k výměně pletiva a proběhl nátěr konstrukce obří ptačí voliéry zvané jako „Bábovka“. V rámci opravy se odstranil sediment z rybníčku samotné voliéry a započala stavba umělých skal, napodobenin čedičových varhan. Základní práce byly dnes již dokončeny a nový kabát voliéry přišel zahradu na prozatímní částku 2.209.675,- Kč. Čeká se pouze na výstavbu zimoviště ptáků a cesty pro návštěvníky. Bábovka v novém kabátě bude totiž pro návštěvníky průchozí. Než se tak stane, obsadili ji jeřábi mandžuští, panenští, bělošíjí, kondoři královští, krocanovití, havranovití a zoborožci kaferští. Se zmiňovanými opeřenci se v průchozí voliéře budou moci návštěvníci setkat. Vyjma ne zcela přátelských kondorů královských. Vše nasvědčuje tomu, že přibydou i kriticky ohrožení ibisi skalní. JAK ŠEL ČAS S BÁBOVKOU Autorem projektu voliéry byl Ing. Vrba, CSc. Velkorysá a vzdušná konstrukce vycházela z kovových dílců, které byly původně součástí tenisové haly. Voliéra dokončená v roce 1993 bohužel 25. prosince téhož roku nevydržela nápor velkého množství mokrého sněhu a zhroutila se. Dodavatelská firma postavila v průběhu roku 1994 voliéru znovu a ptáci sem byli vypuštěni opět další rok na jaře. Kostra nové voliéry zesílila a provedly se technické změny, které by případnému zřícení měly předejít. Ve svažitém terénu má voliéra výšku 9-15 m, průměr 45 m a umožňuje ptákům díky velkému prostoru volný let.

Fotogalerie