Čája obojková

(Chauna torquata)
Potrava: 
listí, výhony
semena, bobule
tráva
Hmotnost: 
4,4 kg
Délka: 
63-95 cm
Biotop: 
jezera, rybníky
mokřady, bažiny
Ohrožení: 
málo ohrožený druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Ptáci
Řád: 
Vrubozobí
Čeleď: 
Kamišovití
Čeleď latinsky: 
Anhimidae
Rozmnožování: 
Hnízda si staví v porostech v blízkosti vod. Samice snáší 3 - 5 vajec, na kterých sedí 43 - 46 dnů. Na vejcích sedí a o mláďata se starají oba rodiče.
Způsob života: 
Obývá močály, laguny, okraje vod a povodí jihoamerických řek. Mimo období hnízdění se zdržuje i ve větších vzdálenostech od vody.
Zajímavosti
V křídlech mají ostré kostěné ostruhy, které používají při vzájemných soubojích i při obraně před nepřáteli. Domorodí indiáni často vybírají mláďata z hnízd a chovají je jako hlídače, čáje jsou totiž velmi ostražité a křikem upozorní na každého vetřelce, který se objeví v blízkosti jejich vesnice.

Fotogalerie

Zvuková galerie