Plánované uzávěry v areálu zoo

ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ (ČSO)

 

 

Česká společnost ornitologická zkoumá a chrání ptáky, jejich prostředí a přírodu jako celek a svou činností k tomu motivuje i širokou veřejnost. ČSO prosazuje ochranu přírody založenou na vědeckých poznatcích a pomáhá rozvoji ornitologie i ochrany ptáků bez ohledu na politické hranice.

Zoo Olomouc podporuje ochranu našich druhů ptáků i ve svém areálu, kde můžete zahlédnout několik ptačích budek. Společně se také podílíme na osvětové činnosti v rámci akcí pořádaných v areálu zoo.

Více na: www.birdlife.cz

Fotogalerie