Novinky

 

ČESKÉ ZOOLOGICKÉ ZAHRADY POMÁHAJÍ CHRÁNIT MOŘSKÉ ŽELVY

Mořské želvy jsou zástupci skupiny plazů, která na Zemi křižovala moře a oceány již před více než 100 miliony lety. V současnosti žije na světě sedm druhů těchto impozantních zvířat a všechny patří k ohroženým, čtyři z nich jsou podle mezinárodního červeného seznamu dokonce kriticky ohrožené. Za posledních 30-40 let klesly jejich počty natolik, že jim hrozí úplné vyhubení! Do jejich záchrany se zapojují i české zoologické zahrady.
ZABÍJÍME MY, LIDÉ
Především v oblasti Indického oceánu, ale i na dalších místech planety jsou mořské želvy nelegálně loveny pro maso, jejich krunýře jsou využívány pro zisk želvoviny, stávají se nechtěným úlovkem v rybářských sítích, jejich vajíčka lidé sbírají za účelem prodeje a konzumace. Želví snůšky jsou ohroženy rovněž stále intenzivnější zástavbou pobřežních oblastí a turistickým ruchem. Mořské želvy strádají taktéž konzumací plastového odpadu v oceánech, který mylně považují za svou potravu – medúzy.
KDO JE ZACHRÁNÍ?
O záchranu těchto majestátních živočichů usiluje mezi jinými i mezinárodní nezisková organizace Turtle Foundation. Aktivity Turtle Foundation nyní podporují i některé české zoologické zahrady sdružené v Unii českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) – Zoo Hodonín, Zoo Liberec, Zoo Olomouc a Zoo Ostrava.
A JAK?
Cílem Turtle Foundation je zamezit vyhubení mořských želv. V současné době realizuje projekty ve dvou zemích – v Indonésii a na Kapverdách. V Indonésii, na odlehlém ostrově Sipora existuje pláž, kam připlouvají klást vejce největší současně žijící želvy – kožatky velké, které jsou velmi vzácné a patří ke kriticky ohroženým druhům. Na Kapverdách se vyskytuje třetí největší populace karety obecné na světě. V roce 2007 zde bylo pozabíjeno přes 1000 samic, které sem připluly naklást vejce. V souvislosti s masovým vybíjením želv vyslala organizace do těchto oblastí své členy a dobrovolníky, kteří ve spolupráci s místními komunitami střeží po celé hnízdní období pláže, aby se želvy mohly bezpečně rozmnožovat.

Fotogalerie