Plánované uzávěry v areálu zoo

Geologická stezka

 

Další zajímavou atrakcí v zoo je geologická stezka, celkově je na obchůzkové trase od vstupu do zoo až po výběh kozorožců kavkazských rozmístěno dvanáct zastavení. Na každém z nich se nachází vždy několik geologických objektů, které si zájemci mohou zblízka prohlédnout a osahat. V rámci vzdělávání a environmentální výchovy je doplňují dva druhy panelů. Jeden je popisný a představuje instalované geologické objekty s jejich odbornými názvy a krátkými popisy. Druhý je naučný, objasňuje historické pochody vzniku těchto hornin, pojednává o významných lokalitách jejich výskytu v ČR i ve světě a praktickém využití. Návštěvník se dozví i další zajímavosti. Některá zastavení jsou rozšířena o odpočinková místa tvořená gabionovými lavičkami a stoly. Vznikla tak ucelená geologická expozice rozmístěná po téměř celém areálu, jež bude sloužit základním školám jako prvek praktické výuky geologie přímo v přírodním prostředí. Zároveň ji může využívat i široká veřejnost při běžných návštěvách zoo.

Jednotlivá zastavení

 1. Krystalické břidlice – amfibolity
 2. Sopečná kaldera s vytékajícím lávovým proudem
 3. Žilné vyvřeliny
 4. Pískovce
 5. Usazené horniny – slepence, prachovce, jílovce a břidlice
 6. Moravská droba
 7. Organogenní usazeniny
 8. Usazené horniny – krasové kameny
 9. Kamenný potok: přeměněné horniny – krystalické břidlice
 10. Přeměněné horniny – krystalické břidlice, migmatity
 11. Hadce
 12. Skarn

Fotogalerie