Ibis skalní

(Geronticus eremita)
Potrava: 
červi, ponravy
hmyz
ryby
Hmotnost: 
1,1-1,35 kg
Délka: 
70-80 cm
Biotop: 
stepi, buše, prérie
Ohrožení: 
ohrožený druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Ptáci
Řád: 
Brodiví
Čeleď: 
Ibisovití
Rozmnožování: 
Hnízdí v koloniích na skalách, do hnízda snáší samice 2 - 4, výjimečně až 6 vajec. Mláďata jsou vzletná v 6 - 7 týdnech a dospívají ve 3 letech.
Způsob života: 
Obývá suché, bezlesé savany, louky a pastviny. Živí se různými drobnými živočichy
Zajímavosti
Patří k nejohroženějším ptákům a podle IUCN je veden jak druh kriticky ohrožený. V Africe jich žije jen několik set v několika koloniích a v Arábii je jen jedna velmi malá kolonie. Dříve byl mnohem více rozšířený a hnízdil i ve střední Evropě, kde byl vyhuben asi před třemi sty lety.

Fotogalerie