Plánované uzávěry v areálu zoo

Novinky

 

JEDNOHRBÍ PO 16 LETECH OPĚT V ZOO!

Včera k nám přicestoval pár velbloudů jednohrbých. „Z téměř ročního samce se samicí se, věříme, stane do budoucna pár chovný. Jména nesou Amir a Farai. V budoucnu pro ně vznikne nový výběh v souvislosti s rekonstrukcí zahrady z důvodu další etapy safari. Návštěvníci je konkrétně spatří v sousedství Safari Afrika,“ objasňuje zooložka RNDr. Libuše Veselá.
CHOV V ZOO OLOMOUC
Velbloudy jednohrbé jsme v minulosti již chovali, a to od roku 1989. Základem chovu se tehdy stal samec Simon a samice Sylva. K nim přibyla ještě později bílá samice Fatima. Tito velbloudi se z počátku velmi dobře rozmnožovali. Jejich chov byl ukončen v roce 2005. V Evropě se tato domácí zvířata příliš nechovají. Kromě Zoo Olomouc bychom je našli v Zoo Dvůr Králové a Zoo Vyškov.
OBECNÉ INFORMACE
Jednohrbý velbloud na rozdíl od dvouhrbého v přírodě již jako divoké zvíře nežije. Polodivoká stáda se vyskytují v oblasti severní Afriky a Arábie, domácí velbloudi však po celém světě. Velbloudi se pouštním podmínkám umí neskonale dobře přizpůsobit. Jejich srst, která slouží jako velmi dobrý tepelný izolant, je doslova mistrovským dílem přírody a dokáže je chránit před mrazy až – 40 °C. Úzké štěrbiny nozder se při písečné bouři semknou a brání pronikání jemných pískových částeček. Uši chrání husté chomáče srsti a oči dlouhé dvojité řasy. V případě nutnosti zakryje velbloud oční bulvu průhledným víčkem a začne slzet, aby vyplavil případná zrnka písku. Díky upravenému metabolismu vydrží velbloud bez vody více než 2 týdny. Délka přežití bez vody závisí na potravě. Jakmile dorazí do oázy, může během patnácti minut vypít i 150 litrů vody. Velbloudi mají dobře vyvinutý čich a dokážou ucítit vodu na vzdálenost 17 km. A ptáte-li se, zda h….. hoří, tak velbloudí ano. Trus je tak dokonale zbaven vody, že je možné ho ihned použít k rozdělání ohně. Pociťuje-li velbloud ohrožení, či se potřebuje bránit, používá 3 zbraně. Kouše, kope – nemá slabiny, jeho velký akční rádius mu tedy umožňuje kopat do všech stran – a plive. Sliny s bachorovou tekutinou dlouho střádá, ve chvíli, kdy je munice dostatek, vyhledá terč a plivne. Agresivní bývají převážně samci v říji.
ZAJÍMAVOSTI
Hrb neobsahuje vodu, jak se někteří lidé mylně domnívají, ale tuk. Jeho zásoba může dosahovat až 40 kg. Velbloud v horku neotevírá tlamu jako jiná zvířata. Zatímco pes při velkém vedru otevře tlamu, vysune jazyk a zrychleně dýchá někdy až 300krát za minutu, velbloud má tlamu zavřenou a nadýchne se jen asi 16krát.

Fotogalerie