Jeřáb panenský

(Anthropoides virgo)
Potrava: 
červi, ponravy
hmyz
semena, bobule
Hmotnost: 
2-3 kg
Výška: 
90 cm
Biotop: 
lesnaté savany, řídké lesy
stepi, buše, prérie
Ohrožení: 
málo ohrožený druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Ptáci
Řád: 
Krátkokřídlí
Čeleď: 
Jeřábovití
Rozmnožování: 
Snáší dvě vejce do hnízda v trávě, na kterých sedí oba rodiče 27 - 29 dnů. Mláďata jsou opeřená po dvou měsících a dospívají ve 2. roce.
Způsob života: 
Obývá suché stepní, polopouštní i lesnaté biotopy, přizpůsobil se i zemědělské krajině. Žije v párech. Je stěhovavý, populace ze západních oblastí zimují v Africe, z východu v Indii.
Zajímavosti
V přírodě je poměrně běžný a nepatří mezi ohrožené druhy, před 100 lety žil také na Balkáně a ve Španělsku. Západní populace zimují v Africe, ale z hnízdišť ve střední a východní Asii podniká namáhavé migrační tahy na zimoviště v Indii, při nich musí překonávat pohoří Himaláj ve výšce až 8 000 m. Na zimovištích se shromažďuje ve velkých hejnech. Dožívá se okolo 20 let.

Fotogalerie