Plánované uzávěry v areálu zoo

Kachnička mandarínská

(Aix galericulata)
Potrava: 
měkkýši
plankton
Hmotnost: 
400-500 g
Výška: 
41-49 cm
Biotop: 
jezera, rybníky
řeky, okolí řek
Ohrožení: 
málo ohrožený druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Ptáci
Řád: 
Vrubozobí
Čeleď: 
Kachnovití
Rozmnožování: 
Samice snáší 9 - 12 vajec. Mláďata se líhnou za čtyři týdny. Hnízdí ve starých stromech i několik metrů nad zemí, káčata po vylíhnutí následují matku a sama vyskáčou z hnízdní dutiny.
Způsob života: 
Obývá lesnatá a křovinatá území v okolí jezer, řek a tůní a nevyhýbá se ani obydleným místům.
Zajímavosti
Není příliš ohrožená, ale v některých oblastech se její stavy snížily a je zde chráněná. Na mnoha místech byla vysazená a lze ji spatřit i v naší přírodě, občas zde i hnízdí. U nás se pravděpodobně vyskytují jedinci uniklí z chovů. Samci ve svatebním šatě se řadí mezi nejkrásnější ptáky světa, mimo období rozmnožování jsou zbarvení podobně jako samice.

Fotogalerie