Kalimiko

(Callimico goeldii)
Potrava: 
hmyz
plody, ovoce
semena, bobule
Hmotnost: 
500 g
Délka: 
21-24 cm
Biotop: 
pralesy (tropy)
Ohrožení: 
zranitelný druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Savci
Řád: 
Primáti
Čeleď: 
Kosmanovití
Rozmnožování: 
Po 139 - 180 dnech březosti rodí samice jedno mládě, které později předává k výchově samci a starším sourozencům.
Způsob života: 
Obývá tropické pralesy, kde žije v malých rodinných skupinách.
Zajímavosti
Kalimiko neboli tamarín skákavý, jak se také někdy nazývá, není v přírodě příliš běžný. Obývá bambusové houštiny a přízemní patro pralesů, často sestupuje i na zem, kde si vyhledává potravu. V zoologických zahradách se dožívá okolo 10 let, přírodě o něco méně.

Fotogalerie

Zvuková galerie