Korovec jedovatý

(Heloderma suspectum suspectum)
Potrava: 
ještěři
malí savci
vejce
Hmotnost: 
600-1200 g
Délka: 
25-50 cm
Biotop: 
pouště a polopouště
stepi, buše, prérie
Ohrožení: 
druh blízký ohrožení
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Plazi
Řád: 
Šupinatí
Čeleď: 
Korovcovití
Rozmnožování: 
Samice snáší 2 - 10 vajec, ze kterých se mláďata líhnou za 120 - 180 dnů.
Způsob života: 
Obývá polopouštní a pouštní oblasti jihozápadu USA a severozápadu Mexika. Loví drobné obratlovce a s oblibou požírá ptačí i plazí vejce. Dokáže velmi dlouho hladovět.
Zajímavosti
Je jedním z několika málo druhů jedovatých ještěrů na světě. Toxin má poměrně silný, ale smrtelné případy otravy jsou velmi řídké. Jedové kanálky ústí při základnách zubů, proto většinou nebývá kousnutí tak nebezpečné jako uštknutí hadem, který jed vpravuje přímo do tkání. Dávka, kterou má v zásobě by stačila k usmrcení až pěti lidí.

Fotogalerie