Kraska červenozobá

(Urocissa erythrorhyncha)
Potrava: 
hmyz
malí savci
plody, ovoce
Hmotnost: 
200-250 g
Výška: 
50-70 cm
Biotop: 
lesy (mírné klima)
pralesy (tropy)
Ohrožení: 
běžný druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Ptáci
Řád: 
Pěvci
Čeleď: 
Krkavcovití
Rozmnožování: 
Staví si hnízdo z větviček, trávy a listí na stromech a keřích. Na 3 - 6 vejcích sedí střídavě oba rodiče, mláďata se líhnou za 17 dnů a hnízdo opouští po 25 - 30 dnech.
Způsob života: 
Žije v menších skupinách v lesích od podhůří Himaláje až po jižní Čínu.
Zajímavosti
Krasky patří mezi krkavcovité pěvce, ve své domovině plní funkci jako naše sojka a při spatření šelmy nebo jiného nebezpečí se ozývají hlasitým křikem. Potravu hledají na stromech i na zemi, tvoří ji bezobratlí živočichové a jiná malá zvířata, ovoce a semena, loupí i ptačí vejce a mláďata.

Fotogalerie