Lenochod dvouprstý

(Choloepus didactylus)
Potrava: 
listí, výhony
plody, ovoce
semena, bobule
Hmotnost: 
6-8 kg
Délka: 
60-85 cm
Biotop: 
pralesy (tropy)
Ohrožení: 
málo ohrožený druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Savci
Řád: 
Chudozubí
Čeleď: 
Lenochodovití
Rozmnožování: 
Samice je březí 150 - 180 dnů, rodí 1 mládě, které váží 300 - 400 g. Nosí je na hrudi půl roku.
Způsob života: 
Obývá korunové patro v tropických pralesích. Na zem slézá jen z donucení při přelézání ze stromu, který již spásl nebo při vyprazdňování. Aktivní je v noci, mimo období rozmnožování žije samotářsky.
Zajímavosti
Téměř celý život žije ve větvích stromů zavěšený za silné drápy hlavou dolů. Má pomalý metabolismus, žaludek tvoří 1/3 hmotnosti jeho těla a potrava prochází střevy až 30 dnů. Průměrně trousí asi jen jednou týdně. Tělo je pokryté dlouhou srstí jež je v přírodě vlivem řas zbarvená hnědozeleně. V zajetí řasy hynou a srst je hnědavá nebo nažloutlá. Dožívá se přes 20 let.

Fotogalerie