Novinky

 

Letní univerzita juniorů

Letní univerzita juniorů je dětský tábor pořádaný Středoevropskou asociací přátel ZOO. Každý rok se tato prázdninová aktivita cílená na mladou generaci milovníků přírody koná v blízkosti některé české zoologické zahrady, kde účastníci tráví většinu času. Do olomoucké zoo se LUJ vrátila po čtyřech letech a od 1. srpna se tu děti seznamují se zvířaty, s fungováním zahrady a důležitostí ochrany přírody. Formou hry zjišťují, co všechno obnáší zajištění provozu instituce, která je nejen chovatelským, ale i kulturním a vzdělávacím zařízením.

CEAF ZOO

Středoevropská asociace přátel ZOO (CEAF ZOO) sdružuje především zájemce o zoologické zahrady, sběratele materiálů o ZOO a lidi, kteří mají zvířata jako hobby. Asociace vznikla v listopadu roku 1999 na ustavující Valné hromadě zakládajících členů, která se konala v ZOO Ústí nad Labem. Od tohoto data se rozběhla celá řada projektů pro členy a další zájemce o ZOO.

Základními cíli CEAF jsou akce, které rozšiřují povědomí o činnosti a cílech ZOO, práci lidí v zahradách a hlavně o zvířatech, které chovají a mnohdy úspěšně zachraňují před jejich úplným zánikem v ohrožené volné přírodě.

PRGRAM LUJ V ZOO OLOMOUC

Prvním dnem tábora byla neděle 31.7., kdy všichni účastníci dorazili na chatu Pod Věží v Radíkově ubytovali se v místních chatkách. Pondělí bylo prvním dnem stráveným v zoo na Svatém Kopečku u Olomouce, kde se seznámili se zahradou formou komentované prohlídky. Druhý den proběhl ve znamení africké fauny, spoustu zajímavých informací doplnilo krmení žiraf a setkání s kontaktními surikatami Ríšou a Máňou. Děti rozdělené do tří družstev odstartovali své klání rozhodnutím založit si vlastní zoo a výstavbou prvního zvířecího pavilonu pomoci přírodních materiálů, které jim poskytlo místní lesnaté prostředí. Poté svou zahradu i důvod jejího zřízení představili „komisi odborníků“, která rozhodla o udělení licence. Středa patřila fauně Jižní Ameriky, v centru pozornosti se tak octli hroznýš královský, mravenečníci, lenochodi, ale i pásovec štětinatý, chovaný v zázemí zoo. Jednotlivá družstva měla na základě zoologem zahrady sdělených informací za úkol získat pro svou zoo chovná zvířata, a to nikoli z jiné zoo, ale africké chovné farmy. Další den se dětem představila celá řada zajímavých ptáků, v jejichž čele stál známý kakadu bílý Luigi. Odpoledne svolali mladí provozovatelé do svých zahrad tiskové konference a představili své cíle a chovaná zvířata médiím. Pátek byl určen podvečerní a večerní prohlídce, která poskytla možnost pozorovat chování zvířat v jinou denní dobu. V pondělí budou táborníci v napětí sledovat, jak se kotuli veverovití popasují s dobrotami ukrytými v plastových lahvích, které během víkendu upravili k použití formou enrichmentu. Blíže se tentokrát seznámí s širokou škálou v zoo chovaných kopytníků a odpoledne je čeká velký kvíz, kde si ověří, kolik se toho za pobytu v Zoo Olomouc naučili.

Zkrátka, když jsou děti ochotné se něčemu přiučit i v průběhu prázdnin, jde to i zábavnou formou, která může těšit obě zúčastněné strany. Zájem mladé generace o přírodu a důležitost její ochrany v nás totiž probouzí velkou kreativitu….

Fotogalerie