Novinky

 

Máša a Arno odjeli do Českého Krumlova

Medvědi zabavení z důvodu absence potřebného dovozního povolení na letišti v Praze, kterým dočasný domov
poskytla nejprve Zoo Praha, od 31. 10. pak Zoo Olomouc, konečně naleznou adresu svého trvalého bydliště.
Samice Máša i samec Arno se narodili v r. 2017 v Rusku. Nakládka z provizorního výběhu se uskutečnila už dnes
z důvodu panujících vysokých teplot, velké vzdálenosti mezi městy a následné průjezdnosti cest. „Zítra v brzkých
ranních hodinách dojde k transportu z naší zahrady na Státní hrad a zámek Český Krumlov,“ dodává ředitel
olomoucké zoo Dr. Ing. Radomír Habáň.
PŘÍBĚH SE ŠŤASTNÝM KONCEM
Na konci září 2017 byly z Ruska do ČR dovezeny 2 živé exempláře medvěda hnědého, jednalo se o mladé medvědy
(cca půlroční). Hlavním důvodem pro zadržení byla absence potřebného dovozního povolení (permitu CITES), které
nebylo dovozcem dodáno ani dodatečně. Následně rozhodla ČIŽP o zabavení předmětných exemplářů. Toto
rozhodnutí nabylo právní moci 10. června 2019. Již během jara 2019 bylo předběžně dohodnuto, že medvědi
připadnou do majetku státu a mohli by být umístěni do medvědária při Státním hradu a zámku v Českém Krumlově.
PRŮBĚH NAKLÁDKY - „AHOJ MÁŠO, DLOUHO JSME SE NEVIDĚLY…“
K nakládce v Zoo Olomouc bylo potřeba povolat jeřáb a speciálně upravené vozy s transportními bednami. Do těch
se zaměstnanci Zoo Olomouc snažili přehnat nejprve samici Mášu, později samce Arna. Máše se na cestu příliš
nechtělo. Nepomohly ani svody v podobě jablek v přepravní bedně. Nakonec bezvýsledné, o to více však trpělivé
počínání, vzala do svých rukou veterinářka zoo MVDr. Lenka Chrastinová, kterou si zvířata velmi dobře pamatují
z vakcinací, či pravidelného odčervení. Vstoupila do zázemí s narkotizační puškou se slovy: „Ahoj Mášo, dlouho
jsme se neviděly…“ V ten okamžik Máša vběhla do bedny. Arnovi stačilo říct, že přijde Lenka a jeho nástup do
bedny žádné čekání neprovázelo. V čase 20:22 byla obě zvířata bezpečně naložena.
Přejeme Máše a Arnovi šťastnou cestu a ať jim jejich nový krásný domov skýtá dobrý život.

Fotogalerie